مدیر واحد حمل ونقل شهرداری اسفراین اعلام کرد با راه اندازی این سامانه اینتر نتی کلیه تاکسی داران

شهر اسفراین می توانند از هر نقطه کشور نسبت به اخذ یا تمدید مرخصی وانجام امورات مربوطه اقدام نمایند. وی آدرس این سامانه را esfarayen.ir اعلام کرد و گفت از این پس تاکسی داران شهر اسفراین می توانند به سایت شهرداری قسمت عملکرد واقدامات شهرداری گزینه (مرخصی تاکسی ) مراجعه وبا کلیک روی گزینه مرخصی تاکسی وارد سامانه شده وبا ثبت مشخصات خواسته شده درخواست خود را بصورت آنلان عملی نمایند. وی اظهار داشت کلیه تاکسی ها در طول سال دارای سی روز مرخصی می باشند که لازم است برای اینکه با مشکلی مواجه نگردند، خودشان در راستای مرخصی استفاده شده مدیریت نمایند.

مرخصی تاکسی

برای ورود به سامانه روی کلمه مرخص تاکسی کلیک فرمایید

بازدید امروز36
بازدید جاری64404