شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان جدید اقدام نماید که آگهی فراخوان آن صادر شده شما می توانید آن را ملاحظه فرمایید.

آگهی فراخوان شهرداری اسفراین

بازدید امروز99
بازدید جاری39396