شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان جدید اقدام نماید که آگهی فراخوان آن صادر شده شما می توانید آن را ملاحظه فرمایید.

آگهی فراخوان شهرداری اسفراین

بازدید امروز100
بازدید جاری46074