شورای اسلامی شهر اسفراین با پیشنهاد شهرداری برای تخفیف عوارضات در دهه مبارک فجر موافقت کرد 

 

آگهی تخفیف عوارضات شهرداری اسفراین در دهه مبارک فجر 

بازدید امروز100
بازدید جاری46074