شهرداری اسفراین در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

بازدید امروز105
بازدید جاری39402