بدینوسیله به اطلاع شهروندان محترم می رساند شهرداری در نظر دارد به استناد مصوبه 486 مورخه 30/7/98 شورای محترم اسلامی شهر اسفراین تخفیفاتی به شرح جدول ذیل اعمال نماید.

بازدید امروز86
بازدید جاری126960