به گزارش معاونت خدمات شهری

عملیات لایروبی کانال ها ، جوی ها و تخلیه زیر پل ها ی سطح شهر از تاریخ 1398/7/1 در برنامه کاری قرار گرفت و در مجموع حدود شش هزار متر لایروبی توسط پرسنل خدوم شهرداری انجام شده است .

محل لایروبی ها

 • پل میدان لاله
 • بلوار کشاورز ، پل جنب باغ دهقانی
 • خیابان شهید مطهری – جوی کوچه شهید صالحی و خیابان صنایع
 • میدان بسیج – جوی کوچه شهید مهری
 • جوی کوچه طالقانی 11
 • جوی بلوار شهید فهمیده دو طرف بلوار
 • جوی خیابان صداقت و شهید باهنر
 • جوی خیابان کارگر از سمت بلوار آزادی
 • خیابان شهید فرومندی دو طرف خیابان
 • جوی خیابان انقلاب و جوی بلوار شهید بهشتی
 • جوی خیابان طالقانی 31 و کوچه نگار

 

 

بازدید امروز53
بازدید جاری126927