بازدید مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی جناب آقای نژاد صفوی به همراه شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس اداره راه شهر سازی اسفراین در مورخ 1398/10/9

موضوعات مطرح شده در این بازدید  موارد زیر بود 

1- پیگیری مشکل املاک شهرداری ، اداره کل راه شهرسازی 

2- پیگیری مشکل اسناد شهروندان 

3- پیگیری مشکل مسکن مهر کشت و صنعت 

4- پیگیری 10 درصد مطالبات شهرداری اسفراین از محل تفکیک زمین های دولتی  

 

     

    

     

بازدید امروز68
بازدید جاری126942