به مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شهرداری اسفراین در نظردارد به منظور شناسایی عناصر هویتی محله های شهر اسفراین در ابعاد مذهبی ، اجتماعی ، کالبدی و... برگزار کند

بازدید امروز34
بازدید جاری153593