پیام تقدیر و تشکر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین از پزشکان و کادر درمانی علوم پزشکی شهر درمواجهه با ویروس کرونا

 

 

از آغازین روزهای شیوع ویوس کرونا شاهد خدمات و تلاش های خالصانه پزشکان ، پرستاران و کادر های درمانی شهرستان اسفراین بوده ایم که بی وقفه در صف اول مبارزه با ویروس کرونا ایثار و فداکاری را سرلوحه کار خود قرار داده اند و در این راه بشر دوستانه دل در گرو صیانت و حراست از جان بی شمار انسان های مبتلا و دردمند بستند.

از زحمات و تلاش های کلیه دست اندرکاران ، پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر تشکر و قدر دانی نموده ، امیدوارم در پرتو عنایات خداوند متعال و در سایه همدلی و وحدت همگانی این برهه سخت نیز با موفقیت و سربلندی پشت سر گذاشته شود.

 

 

 

بازدید امروز198
بازدید جاری181811