یک دستگاه خودوری آتش نشانی جدید به ناوگان آتش نشانی شهرداری اسفراین افزوده شد

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طی آیینی با حضور فرماندار ، شهردار اسفراین و اعضای شورای اسلامی شهر یک دستگاه خودروی آتش نشانی جدید خریداری شده توسط شهرداری به آتش نشانی اسفراین تحویل شد.

شهرداراسفراین در این آیین اظهار داشت: برای خرید این خودروی آتش نشانی و تجهیزات مرتبط با آن ۲۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری هزینه شده است.

محسن لعل قادری افزود: با افزوده شدن این خودروی آتش نشانی جدید از سوی شهرداری و ورود ۶ نیروی تازه نفس استخدامی از هفته گذشته که در آزمون استخدامی ۲ سال پیش پذیرفته و پس طی مراحل قانونی به نیرو های عملیاتی آتش نشانی پیوستند، کیفیت و سرعت خدمات دهی در حوزه آتش نشانی اسفراین ارتقا یافت.

شهردار اسفراین با اشاره افزایش مرتفع سازی در سطح شهر و نیاز به بالابر برای اطفای حریق در ساختمانهای مرتفع شهری گفت: نردبان موجود آتش نشانی فقط تا ارتفاع ۶ متر و امکان حضور نیروهای عملیاتی در داخل ساختمانهای تا ۲ طبقه را دارد و برای ساختمان مرتفع تر نیاز به تامین بالابر آتش نشانی است. وی افرود: تامین بالابر نیاز به ۲۰ میلیارد ریال اعتبار دارد که از ستاد مدیریت بحران تقاضای تامین این‌نیاز ضروری شهری در حوزه مدیریت بحران را داریم

 

بازدید امروز85
بازدید جاری260005