دسته: اخبار
بازدید: 295

در پی پیگیری تعدادی از خیرین شهر اسفراین برای کمک به نیاز مندان واقعی شهر با تصویب شورای شهر اسفراین محلی در فرهنگ سرای شهرداری 

به محل جمع آوری کمک های مردمی برای اختصاص به نیازمندان واقعی در نظر گرفته شد ودر مورخ 96/6/14 این کلبه افتتاح گردید . این کلبه کاملا مردمی است که با همکاری شهرداری اداره خواهد شد.

گزارش تصویری از مراسم تقدیم می گردد 


بازدید امروز103
نفربازدید جاری19927