دسته: اخبار
بازدید: 102

شهرداری اسفراین همه ساله از بهمن ماه با تصویب شورای اسلامی شهر اسفراین اقدام به تخفیف عوارضات می نمود که مورد استقبال شهروندان محترم قرار می گرفت این این اقدام زودتر صورت گرفته وشما شما شاهد اطلاعیه آنخواهید بود. 

 

اطلاعیه تخفیف عوارض شهرداری اسفراین

 


بازدید امروز50
نفربازدید جاری15406