برای دیدن اطلاعیه کلید فرمایید. شهرداری اسفراین در نظر دارد طراحی ساختمان اداری را واگذار نمایدمراسم گرامیداشت روز آتش نشان وایمنی امروز راس ساعت 8 صبحسرپرست شهرداری ، معاونین ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین با آقای طاهررستمی فرماندار شهرستان اسفراین دیدار کردند.آگهی شهرداری اسفراین جهت لکه گیری آسفالت و احداث قبوربازدید امروز168
بازدید جاری77441