دسته: دسته بندی نشده
بازدید: 1130

 

اسامی شهردارانیکه در شهرداری اسفراین خدمت کرده اند 

  از زمان تاسیس شهرداری تا کنون شهرداران زیادی در این عرصه خدمت نموده اند که اسامی آنان ذیلاٌذکر شده که شما می توانید ملاحظه فرمایید.

 

 ردیف 

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

تاريخ شروع خدمت

تاريخ پايان خدمت

 1

آقاي علي محمد صادقيان

-

شهردار

-

-

 2

آقاي حسن تبريزي

-

شهردار

-

1341/12/29

 3

آقاي رجب ايرجي

-

شهردار

1342/01/01

1343/10/27

 4

آقاي منوچهر محسني

-

شهردار

1343/10/28

1344/11/03

 5

آقاي غلامحسين نعمت الهي

-

شهردار

1344/11/04

1347/05/04

 6

آقاي محمد اكبريان

-

سرپرست

1347/05/05

1347/09/01

 7

آقاي منوچهر نيكوئيان

-

شهردار

1347/09/02

1355/08/30

 8

آقاي هومن قوامپور

-

شهردار

1355/09/01

1357/09/14

 9

آقاي محمد جار الهي

ليسانس

شهردار

1357/09/15

1359/07/10

 10

آقاي اكبر نداف

-

سرپرست

1359/11/03

1360/02/29

 11

آقاي مرتضي همايوني

-

سرپرست

1360/02/30

1360/09/19

 12

آقاي محمد تقي احمدي

سيكل

سرپرست

1360/09/20

1361/04/29

 13

آقاي نعمت اله اكبري

ليسانس

شهردار

1361/04/30

1362/06/13

 14

آقاي ابوالفضل دادرس مقدم

فوق ديپلم

سرپرست

1362/06/12

1363/02/15

 15

آقاي منصور احمدي

فوق ديپلم

شهردار

1363/02/16

1363/12/05

 16

آقاي عليرضا قرباني

فوق ديپلم

شهردار

6/12/1363

24/1/1367

 17

آقاي محمد علي ايراني

ليسانس

سرپرست

25/1/1367

8/8/1367

 18

آقاي سيد عباس حسيني

ديپلم

شهردار

9/8/1367

24/11/1371

 19

آقاي علي بشارتي فر

ليسانس

شهردار

25/11/1371

27/3/1377

 20

آقاي سيد علي اكبر پرويزي

ليسانس

شهردار

28/3/1377

31/2/1379

 21

آقاي حسن نامني

ديپلم

سرپرست

1/3/1379

5/5/1379

 22

آقاي احمد حيدري

فوق ليسانس

شهردار

6/5/1379

15/7/1380

 23

آقاي قنبر همراه

ديپلم

سرپرست

16/7/1380

20/9/1380

 24

آقاي غلامحسن حسين زاده

ليسانس

شهردار

21/9/1380

2/8/1384

 25

آقاي محمد تقي نامدار

ديپلم

سرپرست

3/8/1384

8/11/1384

 26

آقاي رحيم ارجمندي

ليسانس

شهردار

9/11/1384

16/11/1386

 27

آقاي غلامعلي دانافر

فوق ديپلم

سرپرست

17/11/1386

4/12/1386

 28

آقاي عيسي دانايي ه‍ژبر

فوق ديپلم

شهردار

5/12/1386

20/10/1387

 29

آقاي محمد تقي نامدار

ديپلم

سرپرست

21/10/1387

24/1/1388

 30

آقاي مسلم نوری

فوق لیسانس

شهردار

25/1/1388

10/12/1389

 31

آقاي غلامعلي دانافر

فوق ديپلم

سرپرست

11/12/1389

3/4/1390

 32

آقاي محسن لعل قادري

ليسانس

شهردار

4/4/1390

11/4/1391

 33

آقای غلامعلی دانافر

فوق دیپلم

سرپرست

12/4/1391

 
 34

آقای عیسی دانایی هژبر

فوق دیپلم

شهردار

21/05/1391

1392/06/11

 35

آقای نصت اله احمدی

لیسانس

سرپرست

12/06/1392

1392/09/03

 36

آقای مهندس هادی زارعی

فوق لیسانس

شهردار

1392/09/04

 
 37

آقای مسلم نوری

فوق لیسانس

شهردار

 

ادامه دارد

 


بازدید امروز100
نفربازدید جاری28887