دسته: دسته بندی نشده
بازدید: 1804

 

اسامی شهردارانیکه در شهرداری اسفراین خدمت کرده اند 

  از زمان تاسیس شهرداری تا کنون شهرداران زیادی در این عرصه خدمت نموده اند که اسامی آنان ذیلاٌذکر شده که شما می توانید ملاحظه فرمایید.

 

 ردیف 

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

تاريخ شروع خدمت

تاريخ پايان خدمت

زمان خدمت 

 1

آقاي علي محمد صادقيان

-

شهردار

-

-

قبل انقلاب 

 2

آقاي حسن تبريزي

-

شهردار

-

1341/12/29

=

 3

آقاي رجب ايرجي

-

شهردار

1342/01/01

1343/10/27

=

 4

آقاي منوچهر محسني

-

شهردار

1343/10/28

1344/11/03

=

 5

آقاي غلامحسين نعمت الهي

-

شهردار

1344/11/04

1347/05/04

=

 6

آقاي محمد اكبريان

-

سرپرست

1347/05/05

1347/09/01

=

 7

آقاي منوچهر نيكوئيان

-

شهردار

1347/09/02

1355/08/30

=

 8

آقاي هومن قوامپور

-

شهردار

1355/09/01

1357/09/14

=

 9

آقاي محمد جار الهي

ليسانس

شهردار

1357/09/15

1359/07/10

بعد انقلاب

 10

آقاي اكبر نداف

-

سرپرست

1359/11/03

1360/02/29

=

 11

آقاي مرتضي همايوني

-

سرپرست

1360/02/30

1360/09/19

=

 12

آقاي محمد تقي احمدي

سيكل

سرپرست

1360/09/20

1361/04/29

=

 13

آقاي نعمت اله اكبري

ليسانس

شهردار

1361/04/30

1362/06/13

=

 14

آقاي ابوالفضل دادرس مقدم

فوق ديپلم

سرپرست

1362/06/12

1363/02/15

=

 15

آقاي منصور احمدي

فوق ديپلم

شهردار

1363/02/16

1363/12/05

=

 16

آقاي عليرضا قرباني

فوق ديپلم

شهردار

6/12/1363

24/1/1367

=

 17

آقاي محمد علي ايراني

ليسانس

سرپرست

25/1/1367

8/8/1367

=

 18

آقاي سيد عباس حسيني

ديپلم

شهردار

9/8/1367

24/11/1371

=

 19

آقاي علي بشارتي فر

ليسانس

شهردار

25/11/1371

27/3/1377

=

 20

آقاي سيد علي اكبر پرويزي

ليسانس

شهردار

28/3/1377

31/2/1379

قبل وبعد تشکیل شورادور اول

 21

آقاي حسن نامني

ديپلم

سرپرست

1/3/1379

5/5/1379

دوراول شورا

 22

آقاي احمد حيدري

فوق ليسانس

شهردار

6/5/1379

15/7/1380

=

 23

آقاي قنبر همراه

ديپلم

سرپرست

16/7/1380

20/9/1380

=

 24

آقاي غلامحسن حسين زاده

ليسانس

شهردار

21/9/1380

2/8/1384

دوراول ودوم

 25

آقاي محمد تقي نامدار

ديپلم

سرپرست

3/8/1384

8/11/1384

دور دوم شورا

 26

آقاي رحيم ارجمندي

ليسانس

شهردار

9/11/1384

16/11/1386

=

 27

آقاي غلامعلي دانافر

فوق ديپلم

سرپرست

17/11/1386

4/12/1386

دورسوم شورا

 28

آقاي عيسي دانايي ه‍ژبر

فوق ديپلم

شهردار

5/12/1386

20/10/1387

=

 29

آقاي محمد تقي نامدار

ديپلم

سرپرست

21/10/1387

24/1/1388

=

 30

آقاي مسلم نوری

فوق لیسانس

شهردار

25/1/1388

10/12/1389

=

 31

آقاي غلامعلي دانافر

فوق ديپلم

سرپرست

11/12/1389

3/4/1390

=

 32

آقاي محسن لعل قادري

ليسانس

شهردار

4/4/1390

11/4/1391

=

 33

آقای غلامعلی دانافر

فوق دیپلم

سرپرست

12/4/1391

1391/5/20  =
 34

آقای عیسی دانایی هژبر

فوق دیپلم

شهردار

21/05/1391

1392/06/11

=

 35

آقای نصت اله احمدی

لیسانس

سرپرست

12/06/1392

1392/09/03

دور چهارم شورا

 36

آقای مهندس هادی زارعی

فوق لیسانس

شهردار

1392/09/04

  =
37

آقای نصرت اله احمدی 

لیسانس 

سرپرست 

  1395/4/9  =
38

 آقای مسلم نوری 

فوق لیسانس 

شهردار 

1395/4/10 

1397/7/2

دور چهارم وپنجم

 38

آقای رمضانعلی ایماندار 

فوق لیسانس

سرپرست 

 1397/7/3

ادامه دارد

دور پنجم

 


بازدید امروز3
نفربازدید جاری52850