شما می توانید پیشنهادات ونظرات خود را  برای ملاحظه شهردار اسفراین در این قسمت درج فرمایید... 

کادر ذیل برای درج نظرات وپیشنهادات شما در نظر گرفته شده است 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با درج در آن برای ما ارسال فرمایید

ویا با پیامگیر 137 تماس حاصل فرمایید

 

شما می توانید برای دیدن کلیپ اقدامات شهرداری اسفراین 

اینجا کلیک فرمایید