آگهی مناقصه نگهداری کارخانه آسفالت و پخش آسفالت ،نگهداری  فضای سبز ،خدمات رفت  و روب و خدمات اداری شهرداری اسفراین منتشر شد.

 

بازدید امروز36
بازدید جاری64404