دسته: اطلاعیه های شهرداری
بازدید: 1962

با تصویب شورای اسلامی شهر کلیه عوارضات شهرداری اسفراین مشمول 30درصد تخفیف خواهد شد. 

 


بازدید امروز3
نفربازدید جاری52850