🔷به اطلاع عموم شهروندان محترم‌ می رساند

🔹شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به واگذاری امور پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه کامپیوتری و پشتیبانی دوربین های نظارتی از طریق استعلام‌ به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام‌نماید

🔹متقاضیان میتواند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه به امور قرار دادهای شهرداری مراجعه کرده و درخواست خود را تا تا پایان وقت اداری ۱۳ /۸ / ۱۴۰۰ به شهرداری تحویل دهند

بازدید امروز107
بازدید جاری251218