آگهی مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و زباله . حمل و نخاله از سطح شهر اسفراین منتشر شدآگهی مناقصه نگهداری کارخانه آسفالت و پخش آسفالت ،نگهداری  فضای سبز ،خدمات رفت  و روب و خدمات اداری شهرداری اسفراین منتشر شد.

 آگهی نوبت اول مناقصه ممیزی سطح شهر اسفراین منتشر شدآگهی نوبت دوم مناصقه ممیزی املاک سطح شهر اسفراین منتشر شدآگهی مناصقه باغ کوثر بانوان منتشر شدبازدید امروز104
بازدید جاری61538