بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ذیل ازطریق استعلام به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

  • واگذاری باغ کوثر( پارک بانوان) ( شامل نگهبانی ،آبیاری و نگهداری ، وجین ، نظافت و کافی شاپ ) به مساحت 5700 مترمربع کل قرارداد 2160،000،000 میلیون ریال به مدت یکسال

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  ( خرید جزئی ومتوسط) مراجعه و ضمن دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 22/08/1400 پیشنهادات خود را از طریق سامانه فوق ارائه نمایند. 

🔷به اطلاع عموم شهروندان محترم‌ می رساند

🔹شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به واگذاری امور پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه کامپیوتری و پشتیبانی دوربین های نظارتی از طریق استعلام‌ به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام‌نماید

🔹متقاضیان میتواند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه به امور قرار دادهای شهرداری مراجعه کرده و درخواست خود را تا تا پایان وقت اداری ۱۳ /۸ / ۱۴۰۰ به شهرداری تحویل دهنداطلاعیه

⭕️ نرخ جابه جایی مسافران با تاکسی تلفنی شهر اسفراین افزایش یافت

🔹 به اطلاع شهروندان محترم اسفراین می رساند بر اساس مصوبه ۱۹۰ تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر و تاییدیه شماره ۱۰۰۲/ ۱ / ۴۱۲۴ تاریخ
۱۰/ ۵/ ۱۴۰۰ هیات انطباق مصوبات با قوانین و مقرارات
نرخ کرایه تاکسی تلفنی اسفراین در سال ۱۴۰۰ به شرح مندرج در جدول فوق افزایش یافته است

🔹شهروندان محترم‌ میتوانند برای رسیدگی به شکایات در این حوزه با شماره ۱۳۷ شهرداری اسفراین یا شماره ۳۷۲۲۲۶۱۱_۳۷۲۳۹۴۱۱
تماس بگیرند

#شهرداری_اسفراین
@esfarayen_khabar
#shahrdary_esfarayenآگهی مناقصه خودروهای سبک 

 اطلاعیه

⭕️ نرخ جابه جایی مسافران با تاکسی عمومی درون شهری اسفراین افزایش یافت

🔷 به اطلاع شهروندان محترم اسفراین می رساند بر اساس مصوبه ۱۹۰ تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر و تاییدیه شماره ۱۰۰۲/ ۱ / ۴۱۲۴ تاریخ
۱۰/ ۵/ ۱۴۰۰ هیات انطباق مصوبات با قوانین و مقرارات
نرخ کرایه تاکسی عمومی دورن شهری و مینی بوس درون شهری در سال ۱۴۰۰ به شرح مندرج در جدول فوق افزایش یافته است

🔹شهروندان محترم‌ میتوانند برای رسیدگی به شکایات در این حوزه با شماره ۱۳۷ شهرداری اسفراین یا شماره ۳۷۲۲۲۶۱۱_۳۷۲۳۹۴۱۱
تماس بگیرند

روابط عمومی شهرداری اسفراین

#شهرداری_اسفراین
@esfarayen_khabar
#shahrdary_esfarayenبازدید امروز126
بازدید جاری214287