آگهي مناقصه خدمات خودروي سنگين و سبكآگهي مزايده ميدان داماگهی نوبت دوم نگهداری کارخانه آسفالت و فضای سبزطرح سرمایه گذاری احداث بازارچه محلی

قابل توجه شهروندان و سرمایه گذاران بخش خصوصی

شهرداری اسفراین در نظر دارد جهت عرضه محصولات و تولیدات محلی و صنایع دستی شهرستان از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی اقدام به احداث بازارچه محلی در محل ظلع شمالی پارک دانشجو نماید.سرمایه گذاران محترم جهت آگاهی بیشتر از جزئیات طرح می توانند به واحد

طرح و برنامه شهرداری اسفراین مراجعه فرمایند.

بازدید امروز65
بازدید جاری126939