سرداران شهيد شهرستان اسفراین:

 

 1-حجت الاسلام والمسلمين طيبي ( نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي دوره اول که در حادثه دفتر حزب شهید شد. )

2 - سردار فرومندي 3- سردار شجيعي4 - سردار حسين مرادي 5- سردار علي اكبر رباط سرپوشي 6- سردار حسيني 7- سردار قنبري 8- سردار عيسي زاده  

و430 شهيد در شهرستان اسفراین .

 

 

    برای دیدن کلیپ های مرتبط به شهر اسفراین روی نوشته کلیک فرمایید