۲۹ خرداد ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۲۹ خرداد ۱۴۰۳

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین

عیسی دانایی

فوق دیپلم

شمسعلی شعبانیان

لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی

ابراهیم بابایی

فوق لیسانس مکانیک

سلیمان غفاری

فوق لیسانس مدیریت دولتی

علیرضا حسین آبادی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

نعمت خوشبخت

فوق لیسانس حقوق

طلعت رگبار

فوق لیسانس مشاوره توانبخشی