۰۲ خرداد ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۰۲ خرداد ۱۴۰۳

میدان شهدا
میدان شهدا
طبیعت بکر و آبشار اسفراین
طبیعت بکر و آبشار اسفراین
شهر بلقیس، نماد تاریخ کهن اسفراین
شهر بلقیس، نماد تاریخ کهن اسفراین
گود کشتی باچوخه زینل خان
گود کشتی باچوخه زینل خان
previous arrow
next arrow

مهندس مهران مهربان

شهردار اسفراین

معرفی معاونین

معاونت منابع انسانی

رمضانعلی ایماندار

معاونت خدمات شهری

مهندس قاسم نیک گفتار

معاون شهرسازی

مهندس محمد دانافر

معاون عمران

مهندس رحیم ارجمندی

دسترسی سریع

عوارض نوسازی

برنامه راهبردی و عملیاتی