۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آگهی تجدید مزایده میدان دام

آگهی تجدید مزایده   بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد خدمات میدان دام را از طریق مزایده  به شرح ذیل واگذار نماید.   خدمات میدان دام  مبلغ اجاره ماهیانه 260.000.000 ریال به مدت یکسال     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]