۰۷ اسفند ۱۴۰۲

شهرداری اسفراین

۰۷ اسفند ۱۴۰۲

آگهی مناقصه پارک بانوان

بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ذیل ازطریقاستعلام به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 1- واگذاری باغ کوثر( پارک بانوان) ( شامل نگهبانی ،آبیاری و نگهداری ، وجین ، نظافت و کافی شاپ ) به مساحت 5700 مترمربع کل قرارداد 4.320 میلیون ریال […]

آگهی مزایده نوبت دوم عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد […]

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد […]

آگهی مناقصه نوبت اول عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد […]

خیابان شهید دستغیب به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع آسفالت شد

در پنجمین روز از هفته دولت با حضور معاون سیاسی و امنیتی اجتماعی استانداری خراسان شمالی‌، فرماندار، اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهردار و مدیران شهرستان آسفالت خیابان شهید دستغیب افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفراین معاونت عمرانی شهرداری اسفراین گفت : عملیات آسفالت خیابان شهید دستغیب به مساحت ‌ ۴۰۰۰هزار متر […]

گزارش عملکر داداره حمل ونقل شهرداری اسفراین از بهار سال 1402

تاکنون به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفراین اداره حمل ونقل شهردای از ابتدای سال در حوزه های ایمنی وخیابان ها از طریق خط کشی خیابان،نصب سرعتکاه اصلاح هندسی تقاطع های سطح شهر نظارت برعملکرد حمل و نقل درون شهری و نصب تابلو علائم و راه اندازی سامانه های مربوطه و رسیدگی به پرونده های این […]