روابط عمومی شهرداری اسفراین اعلام کرد با نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ در محل شهرداری اسفراین از این پس ثبت تخلفات رانندگی از طریق این مرکز انجام خواهد شد.دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی اعلام کردآگهی چمن زنی شهرداری اسفراین منتشر شد شهرداری اسفراین در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایدبه گزارش روابط عمومی شهرداری اسفراین جوانان شهرداری اسفراین با حضور در دفتر شهرداربازدید امروز7
بازدید جاری53728