لیست کلاسهای فرهنگ سرای شهرداری اسفراین آگهی شهرداری اسفراین برای بکار گیری خود رو منتشر شد خبر: مسئول فرهنگسرای شهرداری اعلام کرد کلاسهای ترم اول تابستان فرهنگسرا رو به اتمام می باشدو ثبت نام ترم جدید کلاسهاآغاز شدهمسئول بازرسی ورسیدگی به شکایات شهرداری اسفراین اعلام کردبازدید امروز4
نفربازدید جاری37488