شهرداری اسفراین در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایدآگهی چمن زنی شهرداری اسفراین منتشر شدبه سایت شهرداری اسفراین خوش آمدید کلیک فرمایید

 یکی ازرانندگان تاکسی شهر اسفراین با نصب یک اعلامیه در تاکسی نوشته است به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفراین جوانان شهرداری اسفراین با حضور در دفتر شهردارفرماندار شهرستان اسفراین در مراسم معارفه شهرداراسفراین گفت: نوروز گاه شهر اسفراین که بازدید امروز99
بازدید جاری39396