شما در اینجا گزارش مالی شهرداری اسفراین را ملا حظه خواهید کردشهرداری اسفراین همه ساله از بهمن ماه با تصویب شورای اسلامی شهر اسفراین اقدام به تخفیف عوارضات می نمود که مورد استقبال شهروندان محترم قرار می گرفت این این اقدام زودتر صورت گرفته وشما شما شاهد اطلاعیه آنخواهید بود. اسفراین- ایرنا- دومین جلسه رسمی شورای شهر اسفراین بدون دعوت از خبرنگاران برگزار شد با رای قاطع همه اعضا مسلم نوری شهردار فعلیپنجمین شورای اسلامی شهر اسفراین ساعت ۸/۳۰ شب سه شنبه شب با حضور هفت عضو جدید با ریاست آقای ابراهیم بابایی وحضور آقای نوری تشکیل جلسه داد.بازدید امروز50
نفربازدید جاری15406