در نخستین آیین تجلیل از فعالان قرآنی اسفراین بر ضرورت جلوه منظر و سیمای قرآنی در دیار دارالقرآن تاکید شد.برای نخستین بار از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری اسفراین فعالان قرآنی دیار دارالقرآن تجلیل شدند.در نشست هم اندیشی فعالان قرآنی بر ضرورت تکریم و تجلیل از چهره های قرآنی شهرستان دارالقرآن اسفراین تاکید شد.شما در اینجا گزارش مالی شهرداری اسفراین را ملا حظه خواهید کردبازدید امروز104
نفربازدید جاری19928