به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفراین جوانان شهرداری اسفراین با حضور در دفتر شهرداربه سایت شهرداری اسفراین خوش آمدید کلیک فرمایید

 یکی ازرانندگان تاکسی شهر اسفراین با نصب یک اعلامیه در تاکسی نوشته است با تصویب شورای شهر اسفراین آقای مهندس محسن قادری بعنوان شهردار اسفراین تعیین شدفرماندار شهرستان اسفراین در مراسم معارفه شهرداراسفراین گفت: نوروز گاه شهر اسفراین که آگهی تجدید مزایده شهرداری اسفراین منتشر شد که شما می توانید جهت ملاحظه آن در صفحه بعد اقدام فرماییدبازدید امروز145
بازدید جاری77418