تعداد زیادی از سرمایه گذاران خارجی به استان خراسان شمالی سفر کردند. این سرمایه گذاران از کشورهای روابط عمومی شهرداری اسفراین اعلام کرد در حال حاضر شهرداری اسفراین در حال اجرایپرسنل شهرداری اسفراین بویژه پاکبانان عزیز از ساعت چهار صبح حدود ۵۰ نفر اولین کسانی هستند کهروابط عمومی شهرداری اسفراین اعلام کرد عملیات احداث بلوار در خیابان سفیران امید حد فاصل میدان 9دی به سمت پایانه مسافر بری آغاز شد. بازدید امروز172
بازدید جاری77445