۲۲ تیر ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۲۲ تیر ۱۴۰۳

آگهی استعلام جمع آوری و حمل زباله

آگـــــهی استعلام

بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام واگذار نماید.

۱_ تعداد ۷ دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب

۲_ تعداد یک دستگاه کامیونت به همراه یک نفر کارگر جهت جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر در روز

۳_ تعداد ۲ دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله جهت تخلیه سطل های زباله سطح شهر در روز

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات( خریدجزئیwww.setadiran.irالکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ومتوسط) مراجعه و ضمن دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت ۱۴۰۲/۱۱/۰۲اداری پیشنهادات خود را از طریق سامانه فوق ارائه نمایند.

شماره تلفن تماس 05837222611_15

#شهرداری_اسفراین
#shahrdary_esfarayen

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *