۲۹ خرداد ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۲۹ خرداد ۱۴۰۳

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .بدینوسیله از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت میگردد جهت دریافت اسنادمناقصه تا پایان وقت اداری  30/03/1402   به سامانه فوق مراجعه نمایند.

در صورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن15-37222611- 058 واحد امور قرارداد و پیمان های شهرداری اسفراین تماس حاصل نمایند .

 

  • خرید دوربین های مداربسته برند مایل سایت و لایسنس نرم افزار پلاک خوان و ثبت سرعت جاده ای و تجهیزات متعلقه با برآورد اولیه مبلغ 12.500.000.000 ریال
  • هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 625.000.000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات وقابل تمدید برای 3 ماه دیگر باشد.
  • نحوه پرداخت به صورت نقدی می باشد .
  • آخرین مهلت تحویل اسناد وپیشنهادات تا پایان وقت اداری 10/04/1402 از طریق سامانه (setadiran.ir ) می باشد.
  • تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت 9 صبح مورخ 11/04/1402 در محل شهرداری اسفراین می باشد.
  • اعتبار پیشنهادها 3 ماه .
  • آدرس مناقصه گذار : خراسان شمالی – اسفراین – خیابان امام خمینی (ره) شهرداری اسفراین
  • سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 

رحیم ارجمندی – شهردار اسفراین

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *